מיכל דנקנר - קלינאית תקשורת
מיכל דנקנר
קלינאית תקשורת, M.A. (מוסמך)
מומחית בקשיי שפה ודיבור, היגוי, קול, קשר ושטף
ילדים ומבוגרים
09-951-4952
החזרים מקופות החולים
   | | | | | | | | |  
מהי תקשורת?
תקשורת היא היכולת המאפשרת לבני אדם וליצורים אחרים להעביר מידע בדרכים שונות. תקשורת יעילה היא כזו שבה השותפים מבינים שפה מסויימת על מנת להעביר את המסר.
באופן כללי קיימים שני סוגי תקשרות. תקשורת מילולית הכוללת דיבור, שינויים בקול (גובה, עוצמת וכו'), שירה ותקשורת לא מילולית הכוללת שפת גוף, שפת סימנים, מגע, תנועות עיניים, או כתיבה.
תקשורת מתרחשת ברבדים רבים (אפילו עבור פעולה אחת פשוטה), בדרכים שונות, עבור רובם המכריע של בני האדם ועבור חלק גדול מהחיות.
מיכל דנקנר
תקשורת מילולית כוללת שלושה מאפיינים עיקריים הפועלים במשולב:
תוכן (משמעות או סמנטיקה) - מתייחס לאוצר המילים ולמשמעות של המילים והמשפטים.
צורה (מורפולוגיה) - מערכת הצלילים המשמשת לשפה (פונולוגיה) וכללי הצירוף של צלילים אלה להברות, למילים ומשפטים (תחביר או סינטקס).
שימוש (פרגמטיקה) - היכולת להשתמש בשפה בגמישות בהתאם לנסיבות.
בגילאים הצעירים מאבחנות הקלינאיות בעיקר קשיים ביצירת קשר. כבר לאחר הלידה מתחיל התינוק לתקשר עם אימו. בגיל כמה חודשים התקשורת משתכללת ועיקרה תקשורת לא מילולית כמו בכי, קשר עין, שפת גוף המביעה נוחות או חוסר נוחות, התרפקות ומגע אחר וכו'. בנוסף מתחילים ניצניה של התקשורת המילולית כמו מלמול והמיה (babbling), הפקת צלילים, הברות ראשונות וכו'. מצב בו התקשורת הלא מילולית של התינוק לקויה, כלומר, אינו יוצר קשר עין, לא מתרפק על האם כאשר לוקחת אותו, אינו מבדיל בין האם לבין אנשים אחרים וכו', מצריך התייעצות עם קלינאית תקשורת.
ילדים גדולים יותר עם בעיית קשר, יכולים לרכוש את כל מרכיבי השפה (סמנטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר) אולם ללא החלק הפרגמטי. פרגמטיקה מוגדרת כחוקי השימוש בשפה בתוך ההקשר: כיצד להתאים את השפה והדיבור למשתנים שונים, כגון: ההקשר התקשורתי (שיחת חולין או הרצאה), האדם המשתתף בשיחה (גילו, מידת ההבנה שלו נושא מסויים, מידת ההיכרות איתו), האופן בו אפשר להשתתף בשיחה (להעלות נושא חדש, לשמור על נושא קיים, לקחת תור בשיחה, לשמור על רלוונטיות, לספק מידע חדש, לתקן כישלון תקשורתי).

   | | |